ANBI

ANBI en financiële verslagen

Sinds januari 2010 zijn wij een ANBI erkende stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)

  • Stichting Springplank staat in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 37107028
  • Het RSIN nummer is: 8227.31.654
  • Het bankrekeningnummer is: NL64 INGB 0009 5901 31 t.n.v. Stichting Springplank

Bestuursleden of medewerkers ontvangen géén financiële vergoeding of salaris vanuit de stichting.

Er zal een beperkt vermogen zijn om onvoorziene kosten op te vangen.

Specifieke giften en donaties voor personen of studenten worden voor 100% doorgegeven. Van giften voor algemene projecten wordt beneden € 100 – 10%, tussen € 100 en € 1000 – 5% en boven € 1000 – 1% aan kosten ingehouden t.b.v. kosten die de stichting maakt.

Giften “zonder bestemming” worden gebruikt voor administratie-, bank- en algemene kosten.  Een batig saldo van laatstgenoemde giften wordt aan het eind van het jaar, naar beste weten van het bestuur, verdeeld over verschillende projecten of gebruikt voor zendingsreizen.
Als er subsidies of andere substantiële giften worden ontvangen die jaar-overschrijdend zijn, worden deze in de jaarverslagen onder de projectnaam of de algemene reserve gereserveerd.

In de statuten is vastgelegd dat de stichting “zonder winstoogmerk” werkt.

Financieel verslag 2022

Balans 2022
Liquide middelen  €        6.837,69   Algemene reserve  €            411,09
      Reservering Mission  €         4.926,60
      Reservering Projecten  €         1.500,00
Totaal €         6.837,69   Totaal €          6.837,69
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2022
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €         1.150,00   Algemene kosten  €           419,38
      Huur opslagruimte  €        1.200,00
Deel van algemene giften t.b.v. kosten  €            356,76   Gedane giften  €               0,00
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €       50.966,31   Bestedingen naar Perspective  €      50.966,31
Ontvangen sponsorbijdragen Studenten  €         6.575,00   Bestedingen sponsorbijdr. Studenten  €        6.575,00
Ontvangen giften t.b.v. opvang Oekraïne vluchtelingen  €       28.846,00   Bestedingen Oekraïnse vluchtelingen  €      28.846,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €         2.375,00   Bestedingen naar Kenia  €        2.375,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €         3.500,00   Bestedingen naar India  €        3.500,00
   €               —      €            —
ten laste van Algemene reserve  €               —   naar Algemene reserve  €            —
Totaal  €       93.769,07   Totaal €       93.769,07

Financieel verslag 2021

Balans 2021
Liquide middelen  €       22.155,02   Algemene reserve  €            411,09
      Reservering Mission  €         8.825,30
      Reservering Projecten  €         8.508,63
Totaal €        22.155,02   Totaal €        22.155,02
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2021
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €         1.496,97   Algemene kosten  €           380,60
      Huur opslagruimte  €           350,00
Deel van algemene giften t.b.v. kosten  €            538,00   Gedane giften  €        1.000,00
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €     106.258,58   Bestedingen naar Perspective  €    106.258,58
Ontvangen sponsorbijdragen Studenten  €         5.560,00   Bestedingen sponsorbijdr. Studenten  €        5.560,00
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €         2.934,90   Bestedingen naar Roemenië  €        2.934,90
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €         4.960,00   Bestedingen naar Kenia  €        4.960,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €         4.858,56   Bestedingen naar India  €        4.858,56
   €               —      €            —
ten laste van Algemene reserve  €               —   naar Algemene reserve  €           304,37
Totaal  €      126.607,01   Totaal €      126.607,01

 


Financieel verslag 2020

Balans 2020
Liquide middelen  €         9.019,29   Algemene reserve  €            106,72
      Reservering Mission  €         7.195,06
      Reservering Projecten  €         1.717,51
Totaal €          9.019,29   Totaal €          9.019,29
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2020
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €            0,00   Algemene kosten  €              2,78
         €             —
Deel van algemene giften t.b.v. kosten  €                2,78   Gedane giften  €             —
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €       47.347,65   Bestedingen naar Perspective  €      47.347,65
Ontvangen giften  €            600,00   Bestedingen naar Roemenië  €           600,00
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €            975,00   Bestedingen naar Indonesië  €           975,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €       12.935,00   Bestedingen naar Kenia  €      12.935,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €         4.852,51   Bestedingen naar India  €        4.852,51
   €               —      €            —
ten laste van Algemene reserve  €               —   naar Algemene reserve  €            —
Totaal  €       66.712,94   Totaal €       66.712,94

 


Financieel verslag 2019

Balans 2019
Liquide middelen  €         10.065,37   Algemene reserve  €         177,56
      Reservering Mission  €      5.905,06
      Reservering Projecten  €      3.982,75
Totaal  €         10.065,37   Totaal  €    10.065,37
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2019
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €            0,00   Algemene kosten  €          182,82
         €             —
Deel van algemene giften t.b.v. kosten  €           103,43   Gedane giften  €             —
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €    128.472,02   Bestedingen naar Perspective  €   128.472,02
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €        3.049,71   Bestedingen naar Roemenië  €        3.049,71
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €           709,81   Bestedingen naar Indonesië  €           709,81
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €        6.744,00   Bestedingen naar Kenia  €        6.744,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €           730,00   Bestedingen naar India  €          730,00
   €               —      €            —
ten laste van Algemene reseve  €             79,39   naar Algemene reseve  €            —
Totaal  €     139.888,36   Totaal  €   139.888,36

 


Financieel verslag 2018

Balans 2018
Liquide middelen  €          6.090,71   Algemene reserve  €           414,37
      Reservering Mission  €        2.401,53
      Reservering Projecten  €        3.274,81
Totaal  €          6.090,71   Totaal  €        6090,71
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2018
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €            0,00   Administratiekosten  €           79,65
      Algemene kosten  €         183,48
Deel van algemene giften t.b.v. kosten  €           355,12   Gedane giften  €             0,00
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €      43.806,31   Bestedingen naar Perspective  €    43.806,31
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €        2.239,75   Bestedingen naar Roemenië  €      2.239,75
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €           420,00   Bestedingen naar Indonesië  €         420,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €        8.842,32   Bestedingen naar Kenia  €      8.842,32
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €           790,00   Bestedingen naar India  €         790,00
Ontvangen t.b.v. zending/outreaches  €        2.000,00   Bestedingen naar SMIC Kenia  €      2.000,00
      naar Algemene reseve  €           91,99
Totaal  €      58.453,50   Totaal  €    58.453,50

 


Financieel verslag 2017

Balans 2017
Liquide middelen  €          2.926,81   Algemene reserve  €            322,38
      Reservering Zending  €         2.604,43
         
Totaal  €          2.926,81   Totaal  €         2.926,81
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2017
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €             550,00   Administratiekosten  €            134,12
      Algemene kosten  €            178,37
      Gedane giften  €            500,00
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €        60.722,12   Bestedingen naar Perspective  €       60.722,12
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €          2.587,32   Bestedingen naar Roemenië  €         2.230,40
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €          1.340,00   Bestedingen naar Indonesië  €         1.340,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €          6.135,00   Bestedingen naar Kenia  €         6.135,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €          1.510,00   Bestedingen naar India  €         1.510,00
Ontvangen t.b.v. zending/outreaches  €             135,00   naar reservering zending  €            229,43
         
Totaal  €        72.979,44   Totaal  €       72.979,44

 


Financieel verslag 2016

Balans 2016
Liquide middelen  €          6.119,70   Algemene reserve  €            322,38
      Naar de projecten  €         1.870,00
      Reservering Zending  €         3.927,32
Totaal  €          6.119,70   Totaal  €         6.119,70
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2016
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €               16,00   Administratiekosten  €                    –
      Algemene kosten  €            160,33
      Gedane giften  €                    –
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €        40.320,30   Bestedingen Perspective  €       40.320,30
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €        16.580,43   Bestedingen Roemenië  €       16.580,43
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €          3.350,00   Bestedingen Comm.Dev. Indonesië  €         3.350,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €          4.955,00   Bestedingen Dare to Dream Kenia  €         4.955,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €             530,00   Bestedingen Kindertehuis India  €            530,00
Ontvangen t.b.v. zending/outreaches  €                     –   van reservering zending  €           -144,33
         
Totaal  €        65.751,73   Totaal  €       65.751,73

 


Financieel Verslag 2015

Balans 2015
Liquide middelen  €          2.844,07   Algemene reserve  €            758,26
      Naar de projecten  €            938,01
      Reservering Zending  €         1.147,80
Totaal  €          2.844,07   Totaal  €         2.844,07
         
Staat van Inkomsten & Uitgaven 2015
Inkomsten   Uitgaven
Ontvangen giften zonder bestemming  €             270,00   Administratiekosten  €                    –
      Algemene kosten  €            270,00
      Gedane giften  €                    –
Ontvangen giften t.b.v. Perspective Danes  €        40.275,86   Bestedingen Perspective  €       40.275,86
Ontvangen giften t.b.v. Roemenië  €        22.809,27   Bestedingen Roemenië  €       22.809,27
Ontvangen giften t.b.v. Comm. Dev.Indonesië  €          3.485,00   Bestedingen Comm.Dev. Indonesië  €         3.485,00
Ontvangen giften t.b.v. Dare to Dream Kenia  €          7.993,00   Bestedingen Dare to Dream Kenia  €         7.993,00
Ontvangen giften t.b.v. Kindertehuis India  €          1.310,00   Bestedingen Kindertehuis India  €         1.310,00
Ontvangen t.b.v. zending/outreaches  €                     –   reservering zending  €                    –
         
Totaal  €        76.143,13   Totaal  €       76.143,13