Perspective Daneş Roemenië

Perspective Daneş

Stichting Springplank is de Nederlandse ANBI stichting die vanaf de oprichting van “Asociata Perspective Daneş” betrokken is bij de mooie projecten die deze Roemeense stichting uitvoert.

Het “Community Center” in Daneş is inmiddels geopend en er vinden vele activiteiten plaats. 

Asociatia Perspective Daneş is inmiddels dusdanig gegroeid dat wij van mening waren dat er beter een aparte Nederlandse stichting opgericht kon worden. In goed onderling overleg is “Perspective Daneş Nederland” inmiddels opgericht en ingeschreven, alleen de ANBI accreditatie laat nog op zich wachten. Zolang dit duurd kunt U nog giften overmaken via ons  rekeningnummer NL64 INGB 0009 5901 31 t.n.v. Stichting Springplank. Vermeld wel waarvoor de gift bestemd is.

Via deze link komt u op de web-site van Perspective waar de  verschillende projecten, foto’s en meer informatie staat.