Perspective Daneş Roemenië

Perspective Daneş

Stichting Springplank is de Nederlandse ANBI stichting die vanaf de oprichting van “Asociata Perspective Daneş” betrokken is bij de mooie projecten die deze Roemeense stichting uitvoert.

Op dit moment willen we één project onder de aandacht brengen en dat is de bouw van het “Community Center” in Daneş. Ruim 2 jaar geleden is er grond aangekocht en afgelopen voorjaar is de fundering gestort. Nu in november staan de kolommen en de muren van de begane grond.  Het totale investeringsbedrag is bijna € 500.000,–, waarvan € 340.000,– al gedoneerd is. Om dit project te voltooien is er dus nog € 160.000,– nodig.

Wilt u meebouwen aan het “Community Center”?

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 0009 5901 31 t.n.v. Stichting Springplank o.v.v. Community Center Perspective Daneş. 

Uw gift wordt volledig, zonder enige aftrek, overgemaakt naar Perspective Daneş. 

Via deze link komt u op de web-site van Perspective waar de  verschillende projecten, foto’s en meer informatie staat.