Perspective Daneş Roemenië

Perspective Danes

“Asociata Perspective Danes” is in oktober 2014 ingeschreven als stichting in Roemenië. De initiatiefnemers zijn Liviu en Elena Tudosie en wij als Stichting Springplank zijn er vanaf het eerste moment nauw bij betrokken.

Via deze link komt u op de web-site waar in het engels de doelstelling, de verschillende projecten, foto’s en de plannen staan.

Wilt u meebouwen aan dit mooie initiatief? Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 0009 5901 31
t.n.v. Stichting Springplank o.v.v. Perspective Danes en eventueel t.g.v. een bepaald project.