Indonesië

Jochem heeft met veel plezier bij World Harvest gewerkt, daar was hij mede-verantwoordelijk voor de financiële organisatie m.b.t. de sponsoring van de kinderen in het project.

Hij heeft afscheid genomen van WH en zijn leven heeft een andere wending genomen. Hij is Affirm Indonesië gestart samen met een medewerker. Dit werd mogelijk gemaakt met hulp van investeerders vanuit het buitenland. Het doel is het opzetten van green depots overal in Indonesië. Lokale mensen starten, na een training die Affirmasi geeft  een eigen bedrijfje. Ze verkopen verschillende producten zoals solar lampen en waterfilters. Zeker in afgelegen en nog niet goed ontwikkelde gebieden is hier behoefte aan.

Andere producten zijn Excalibur, een zaad-verbeterproduct en een organische meststof. Op de 2e en 3e foto laat Jochem zien hoe het zaad behandelt en gezaaid moet worden, de foto daaronder laat het verschil in grootte van de rijstplant zien. Op de kaart van Indonesie is te zien dat er tot nu toe 12 green depots in bedrijf zijn (de groene punten), 7 op het punt staan te openen (de gele) en nog 10 (de oranje) in de planning staan voor half 2014. Affrimasi past in de gedachte van community development, mensen de mogelijkheid bieden om zelfstandig voor eigen inkomen te zorgen en niet meer afhankelijk te zijn van liefdadigheid.

Jochem geniet erg van dit werk en ziet dat het voorziet in een behoefte. Stev is fulltime moeder en zorgt voor hun prachtige zoon David (links in school-uniform). Afgelopen jaar is Stev op bezoek geweest in Nederland, Jochem kon vanwege zijn financiën en werkzaamheden niet mee maar hoopt dat een bezoek in 2014 weer mogelijk is. Springplank ondersteunt hen maandelijks. Zijn inkomsten zijn niet toereikend, giften worden gebruikt voor levensonderhoud, huisvesting en medische kosten.


Springplank ondersteunt een echtpaar in Jakarta: Jochem en Stevanny Zijderlaan.

Jochem is enkele jaren werkzaam geweest bij Youth With A Mission in Perth, Australië. Hij was betrokken bij het onderdeel Megacities en belandde zo in 2007 in Jakarta. De mensen en de grote armoede in deze stad raakte zijn hart. Hij wist zich geroepen voor dit land en deze stad, en nam het besluit om te blijven.

Twee jaar later ontmoette hij zijn Indonesische vrouw Stevanny en zij zijn in januari 2010 getrouwd. Op 1 maart 2011 is hun eerste kindje, David geboren.

Jochem en Stev zijn beiden werkzaam bij een organisatie genaamd World Harvest.

Deze organisatie houdt zich bezig met Community Development. Zij richten zich op de slums waar enorme armoede heerst en geen voorzieningen zijn voor de mensen die daar wonen. World Harvest biedt hulp door kindersponsoring, het bouwen van scholen, medische klinieken en buurthuizen. Indonesië is vaak getroffen door natuur- rampen, zoals de tsunami of aardbevingen. Dan biedt World Harvest ook acute noodhulp, recentelijk was dat in Padang. Meer informatie over World Harvest vind u op www.worldharvest.cc

Stev is jaren actief geweest bij “Kings Kids” waar d.m.v. dans en muziek Gods liefde en plezier werd gebracht bij kinderen in de slums. Zij is nu werkzaam als directie- secretaresse bij World Harvest en Jochem zit in het management team van het kindersponsorplan.

Jochem is tevens betrokken bij andere activiteiten zoals Call to All: christelijke zakenmensen en internationale zendingsorganisaties die de handen ineen slaan en gaan samenwerken om onbereikte bevolkingsgroepen in Indonesië te bereiken met het evangelie. Ook Call to All richt zich op Communtiy Development: het bouwen van scholen en klinieken en het opstarten van kleine bedrijfjes zodat er banen gecreëerd worden etc.

Jochem en Stevanny stellen hun huis open voor teams van o.a. YWAM zodat zij een outreach in Jakarta of andere plaatsen kunnen doen. Zij kennen veel kerken en organisaties en werken intensief met hen samen. Zo kunnen teams volop activiteiten organiseren in de slums of kampongs. Omdat World Harvest draait op giften, kunnen zij hun medewerkers maar een klein salaris aanbieden. Dit houdt in dat Jochem en Stevanny een te laag inkomen hebben en maandelijkse ondersteuning nodig hebben. Dit past in de visie van stichting Springplank, nl het ondersteunen van lokale medewerkers die een change brengen in de levens van mensen. De giften voor Jochem en Stev worden gebruikt voor het betalen van de huur voor hun huis, medische kosten (inentingen voor David, kosten ziekenhuis), maar ook voor vliegtickets zodat zij 1x per jaar de familie en achterban in Nederland kunnen bezoeken.

Als u deze twee geweldige mensen wilt ondersteunen jump dan mee en stort uw gift op rekeningnummer NL64 INGB 0009 5901 31 t.n.v. Stichting Springplank o.v.v. Indonesië.

Wilt u Jochem en Stev een mailtje sturen? Hier is hun mailadres:
jochem_zijderlaan@hotmail.com